Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Infomigrator Szczecin jest lokalną stroną informacyjną, która wraz z pozostałymi stronami tworzy sieć łączącą migrantów w różnych miastach Polski.

Ideą jest stworzenie internetowej platformy informacyjnej dla migrantów. Strona dostępna w wielu wersjach językowych ma kompleksowo odpowiadać na potrzeby przybywających do Polski obcokrajowców, w przystępny sposób przedstawiając:

  • kwestie formalne i prawne związane z pobytem w Polsce,
  • instrukcje dotyczące załatwiania spraw w lokalnych instytucjach,
  • praktyczne wskazówki na temat różnych aspektów życia codziennego w danym mieście

Jednocześnie platforma ma sprzyjać współpracy i wymianie idei między osobami zainteresowanymi (zawodowo i/lub osobiście) tematyką migracyjną – innymi słowy, ma stanowić przestrzeń komunikacji między migrantami, organizacjami pozarządowymi, pracownikami instytucji publicznych i badaczami zajmującymi się problematyką migracji.

Cel i misja przedsięwzięcia to ułatwienie migrantom funkcjonowania w naszym kraju poprzez zapewnienie im wygodnego i szybkiego dostępu do wszelkich przydatnych informacji oraz - co za tym idzie – aktywizowanie cudzoziemców i wzmacnianie ich partycypacji w życiu publicznym. Zamierzonym efektem jego działania są poinformowani, zintegrowani i aktywni migranci oraz sprawna, dynamiczna dyskusja ekspertów.

Zawartość: Strona główna platformy ma charakter ogólnokrajowy. Na portalu znajdują się także wizytówki poszczególnych miast, które uwzględniając ich specyfikę, podają konkretne, charakterystyczne dla danego miasta informacje ważne z punktu widzenia obcokrajowców. Od początku dostępne są podstrony Warszawy, Lublina i Krakowa. Istnieje możliwość stworzenia wizytówek innych miast Polski, do czego gorąco zachęcamy! Organizacje zainteresowane współpracą w tym zakresie, zapraszamy do zakładki ‘działaj’ (już wkrótce aktywnej).

Na platformę składają się następujące działy:

  • strona główna – zawiera informacje prawne i dotyczące życia codziennego o charakterze ogólnopolskim,
  • wizytówki miast - zawierają informacje prawne i dotyczące życia codziennego w poszczególnych miastach,
  • aktualności dotyczące wydarzeń związanych z tematyką migracyjną – o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym,
  • warto poczytać – a w nim artykuły i felietony związane z tematem migracji – możliwość publikacji własnego tekstu oraz dodawania komentarzy dostępna po zalogowaniu się,
  • moduł ekspercki - narzędzie komunikacji i współpracy przedstawicieli wielu środowisk zaangażowanych w budowanie polityki migracyjnej i integracyjnej w Polsce, a także w praktyczną pracę z migrantami i dla migrantów.

Platforma jest częścią większego projektu pn. ‘Lokalne Międzysektorowe Polityki Migracyjne na rzecz wsparcia migrantów’. Projekt przewidziany na lata 2013-2014 realizowany jest przez Fundację Inna Przestrzeń z Warszawy we współpracy ze Stowarzyszeniem Homo Faber z Lublina oraz Stowarzyszeniem Interkulturalni PL z Krakowa, które łączą swoje siły i doświadczenia w celu wspierania integracji migrantów. Partnerami projektu są: Urząd Miasta Warszawa, Urząd Miasta Lublin i Urząd Miasta Krakowa. W ramach projektu prowadzone są również następujące, korespondujące ze sobą działania:

Kampania społeczna - podczas której organizowane są m.in. debaty i wystawy dotyczące zjawiska migracji.
Międzysektorowe fora robocze –dają możliwość m.in. wymiany lokalnych doświadczeń, tworzenia ofert migracyjnych miast, a także wypracowania postulatów na rzecz integracji imigrantów – a wszystko to przy czynnym udziale migrantów tak, by zapewnić im wpływ na decyzje w sprawach ich dotyczących.
Centrum Wielokulturowe w Warszawie – tworzenie przestrzeni wieloaspektowej współpracy na rzecz migrantów; więcej na: www.cw.org.pl

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na jego stronie internetowej: www.politykimigracyjne.pl

 

Regulamin platformy Info-Migrator.pl: www.info-migrator.pl/informacje-o-stronie/regulamin-serwisu