Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Szczecin has no NGOs supporting foreigners. All problems can be solved with help of different offices. 

In case of issues connected with legalization of a stay, work permits or registration of residence, one may use paid help of commercial institutions.

 

PROLELOCATION

www.prorelo.com

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warsaw

Tel. +48 (22) 630 6100

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

FOREIGNER’S AFFAIRS

www.cudzoziemcy.szczecin.pl

ul. Storrady Świętosławy 1/210

71-602 Szczecin

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 887650101

 

Organizations:

CARITAS SZCZECIN

www.szczecin.caritas.pl

ul. Wieniawskiego 5

71-142 Szczecin

Tel. 914874905

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Caritas Szczecin Social Centre
ul. Strzałowska 24

71-730 Szczecin

Tel./fax. 914214921

 

PCK IN SZCZECIN

www.pck.szczecin.pl

Al. Wojska Polskiego 63

70-476 Szczecin

Tel. 91 433 73 02

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Office hours: Monday: 7.00-16.00, Wedensday-Friday: 7.00-15.00

 

ASSOCIATION OF UKRAINIANS IN POLAND – SZCZECIN BRANCH

www.ukraincy.org

ul. Mickiewicza 45

70-385 Szczecin

Tel./faks: +48 91 422 16 96

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

POLITES ASSOCIAITONS

polites.org.pl

ul. Dworcowa 19
70-206 Szczecin

Tel. 91 450 11 46
Tel. 91 350 84 75
fax: 91 350 84 74

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

DISTRICT CHAMBER OF LEGAL ADVISERS IN SZCZECIN

- free legal advice for foreigners

oirp.szczecin.pl

ul. Gen. Rayskiego nr 23/3
70-442 Szczecin
Tel./fax: 91 488 27 22
Tel./fax: 91 489 16 70
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Association for Legal Intervention

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.