2016 | Szczecin
Dodał: |

Ogólnopolska konferencja naukowa, 20 kwietnia 2016 r., Zakład Myśli Politycznej i Systemów Partyjnych – Instytut Politologii i Europeistyki – Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie

Tematyka ogólnopolskiej konferencji naukowej „Europa wobec problemu uchodźców w drugiej dekadzie XXI wieku” obejmuje następujące zagadnienia:
– modele polityki wobec imigrantów i uchodźców;
– prawo międzynarodowe i ustawodawstwo poszczególnych państw dotyczące imigrantów i uchodźców;
– prawa człowieka a problem przyjmowania imigrantów i uchodźców obcych kulturowo;
– liczba przyjmowanych imigrantów i uchodźców a bezpieczeństwo państwa;
– koncepcja multikulturalizmu – utopia czy realizm?;
– państwa jednolite narodowo a przyjmowanie imigrantów i uchodźców;
– tożsamość religijna imigrantów i uchodźców a integracja ze społeczeństwem państwa przyjmującego;
– tożsamość kulturowa imigrantów i uchodźców a integracja ze społeczeństwem państwa przyjmującego;
– poprawność polityczna a polityka państw europejskich wobec imigrantów
i uchodźców;
– polityka migracyjna Unii Europejskiej i jej państw członkowskich;
– Rzeczypospolita Polska wobec imigrantów i uchodźców;
– Unia Europejska wobec imigrantów i uchodźców;
– postawy fundamentalistyczne w państwach Bliskiego Wschodu  i Afryce a ich wpływ na wzrost liczby uchodźców do państw europejskich;
– mocarstwa wobec ekspansji tak zwanego „Państwa Islamskiego”;
– działania militarne na Bliskim Wschodzie a problem uchodźczy;
– organizacje humanitarne (narodowe i międzynarodowe) niosące pomoc uchodźcom;
– partie polityczne i media wobec uchodźców i imigrantów;
– Kościoły i związki wyznaniowe wobec uchodźców.

Więcej informacji: http://refugees.whus.pl/