Dodał: |
Oceń: 0 0

Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym. Podstawą korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej jest ubezpieczenie zdrowotne. Odpowiada za to Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Pacjent pokrywa częściowy lub całkowity koszt leków, natomiast nie płaci za wizyty lekarskie, badania diagnostyczne, zabiegi i operacje. Należy pamiętać, że w ramach funduszu nie uwzględniono tłumaczy językowych dla pacjentów – trzeba więc poszukać lekarza, z którym będziesz mógł się porozumieć.

Jeśli wybierasz się do lekarza, warto wziąć ze sobą wszystkie wyniki dotychczasowych badań i dokumentację medyczną, jeśli taką posiadasz (nawet jeśli jest ona w innym języku niż polski).
Jeśli wybierasz się do specjalisty potrzebujesz skierowania – udziela go lekarz rodzinny (czyli lekarz pierwszego kontaktu).

Jeśli potrzebujesz pomocy w sytuacji nagłej (wypadki, złamania, rany czy inne sytuacje wymagające szybkiej interwencji lekarza) należy zgłosić się przyszpitalnego pogotowia ratunkowego:
- Pogotowie ratunkowe: 999
- Ogólnopolski numer alarmowy: 112

Przydatne strony:

1. The ABC's of Healthcare EXTRACT FOR FOREIGNERS: http://www.nfz-lublin.pl/uimg/f/the_abcs_of_healthcare.pdf

2. Ważne informacje w wielu w różnych językach: http://www.migrant.info.pl/Ubezpieczenie_zdrowotne.html

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.