Dodał: |
Oceń: 0 0

Pierwsza, najbardziej podstawowa, sprawa urzędowa dotyczy legalizacji (rejestracji) pobytu w Polsce. W tym celu należy się udać do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, będącego lokalnym przedstawicielstwem państwowej administracji rządowej. Mieści się on na Wałach Chrobrego.
Na stronie Wojewódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (www.szczecin.uw.gov.pl), w zakładce „Dla cudzoziemców”, można znaleźć wszelkie informacje dotyczące legalizacji pobytu, a także niezbędne dokumenty do pobrania.

Tutaj również kilka artykułów po angielsku w formacie pdf: http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=4189

Strona Urzędu dla Cudzoziemców (www.udsc.gov.pl) to kopalnia informacji dla osób chcących zalegalizować swój pobyt w Polsce.

Wszystkie informacje odnośnie pobytu stałego i czasowego dla obywateli z UE i spoza UE dostępne są tutaj: http://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.