Dodał: |
Oceń: 0 0
Nauka języka jest bardzo ważna i ułatwia funkcjonowanie w kraju pobytu. Język polski jest bardzo trudny, warto jednak podjąć wyzwanie i rozpocząć systematyczną naukę.
 
Płatne kursy:
 
Jeśli nie stać Cie na płatny kurs nauki języka, możesz uczyć się samemu. Poniżej linki do materiałów, które znajdziesz w internecie:
 

Jeśli chcesz sprawdzić swój poziom znajomości języka polskiego, na stronie Transparent Language znajdziesz testy, które Ci w tym pomogą: http://www.transparent.com/learn-polish/proficiency-test.html

Osoby mówiące już trochę po polsku i chcące uzyskać oficjalny dokument, który by to potwierdził, odsyłamy na stronę: http://www.certyfikatpolski.pl/pl/
- Można tu znaleźć informacje o rodzajach egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego, zapisach, opłatach, przebiegu samego egzaminu oraz kryteriach jego oceny.

Dla osób, które już dość dobrze znają język polski, ale chcą się upewnić np. w kwestii zasad pisowni, polecamy skorzystanie ze specjalistycznych słowników dostępnych on-line: http://www.poradniajezykowa.us.edu.pl/index.php?action=slowniki
 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.