Dodał: |

Jednym z najtrudniejszych wyborów w życiu każdego rodzica jest wybór szkoły (bądź przedszkola) dla dzieci. Mieszkając poza granicami swojego kraju, wybór ten staje się jeszcze trudniejszy.

Język czy program nauczania, kwestie tak oczywiste w ojczyźnie nagle stają się czynnikami determinującymi wybór placówki. Pomoc dziecku przy nauce języka, który także dla rodziców jest językiem obcym, którego sami się uczą lub zwyczajnie nie są nauką zainteresowani, ponieważ w ciągu najbliższych dwóch lat wyjadą z Polski stanowi wyzwanie. Wybór pada więc na szkoły międzynarodowe.

Część szkół międzynarodowych daje możliwość wyboru polskiego bądź międzynarodowego programu nauczania z dodatkowymi godzinami języka polskiego. Polska gospodarka ma się całkiem dobrze, to też pomimo funkcjonowania wielu świetnych szkół publicznych w Warszawie, coraz szersze grono rodziców decyduje się posyłać swoje pociechy do tych międzynarodowych. Mimo że, dzieci uczą się w języku angielskim (niemieckim, czy francuskim) to z wiadomych względów dominującym językiem rówieśników jest polski. Kolejna kwestia dotyczy wyznania. We wszystkich szkołach w Polsce istnieje możliwość wybrania zajęć z etyki, ale większość dzieci i tak uczęszcza na zajęcia z religii chrześcijańskiej. Nie pomaga też fakt, że polskie ministerstwo edukacji wydało rozporządzenie o obowiązkowych obchodach świąt katolickich, w efekcie czego dzieci w tych dniach zwolnione są z lekcji. Szkoły międzynarodowe charakteryzują się dużą różnorodnością uczniów: Muzułmanie, Żydzi, Buddyści nie powinni czuć się dyskryminowani, na pewno nie w szkole która pozwala praktykować im ich własne tradycje. Tak więc, dużą zaletą szkół międzynarodowych jest ich laicki charakter. Rodzice którzy nie chcą by ich dzieci pobierały nauki religijne w szkole, w środowisku międzynarodowym mogą czuć się „bezpiecznie”.

Największym problemem szkół międzynarodowych jest gettoizacja. Z racji skrajnie wysokiego czesnego do szkół uczęszczają jedynie dzieci z wyższych klas społecznych. Pierwszą z nich stanowią bogaci miejscowi, posyłający swoje dzieci do szkół międzynarodowych dla prestiżu i kontaktów biznesowych. Są to stali klienci szkół, ich dzieci odbędą w nich edukację od początku do końca, a placówka będzie dodatkowym podkreśleniem statusu jak Rolex czy Maserati. Druga grupa to ekspatrianci: pracownicy na zagranicznych kontraktach, personel ambasad czy agencji międzynarodowych. Ludzie, którzy w swoich krajach reprezentują klasę średnią, za granicą wspinają się na wyższy szczebel drabiny społecznej a pracodawcy opłacają edukację ich dzieci. Wiadomo, edukacja to proces który musi być kontynuowany bez względu na miejsce zamieszkania. Najniżej w tej wyliczance umiejscowieni są miejscowi klasy średniej, którzy dwoją się i troją by opłacić czesne, nie widząc jednocześnie innego wyjścia by ich dzieci zdobyły „światowe wykształcenie”.

Szkoła międzynarodowa ma z pewnością wiele wad, ale mimo wszystko często pozostaje jedyną opcją. Okazuje się zbawieniem dla nowoprzybyłych, którzy nie wiedzą jak długo zostaną i nie znają lokalnego języka. Rodzicom pracującym na cały etat sprzyja również sztywny plan zajęć tych szkół. Szkoły międzynarodowe oferują mnogość zajęć dodatkowych takich jak: sport, joga, capoeira, gra na pianinie, perkusji czy śpiew, a nawet nauka garncarstwa i origami.

Kolejną, wielką zaletą szkół międzynarodowych są prężnie działające samorządy rodzicielskie. Rodzice organizują brunche, pikniki, spotkania przy grach, budując tym samym więzi nie tylko między dziećmi, ale i między sobą. Szkoła staje się nową przestrzenią, jak kościół czy inna instytucja, do spotkań i wymiany doświadczeń ludzi z różnych kultur. Niestety nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić.

Więcej informacji na temat polskiego szkolnictwa można znaleźć pod tymi linkami:
http://www.euroeducation.net/prof/polaco.htm 
http://migrant.info.pl/Types_of_schools_in_Poland.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Poland 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Poland.pdf 

Zamieszczamy także listę szkół międzynarodowych wraz z ofertami:

Szkoły anglojęzyczne:

American School of Warsaw
ul. Warszawska 202, Konstancin-Jeziorna
www.asw.waw.pl 

Canadian Primary School of Warsaw
ul. Bełska 7
www.canadian-school.pl 

International American School
ul. Dembego 18
www.ias.edu.pl 

International European School-Warsaw
ul. Wiertnicza 140
www.ies-warsaw.pl 

Meridian International Schools
ul. Wawelska 66/74
www.meridian.edu.pl 

St. Paul's British International School of Warsaw
ul. Zielona 14, Piaseczno
www.stpaulswarsaw.tripod.com 

The British School No. 1
ul. Limanowskiego 15
www.thebritishschool.pl 

Szkoły francuskojęzyczne:

Ecole Antoine de Saint-Exupery
ul. Nobla 16.
www.saint-exupery.pl 

Lycee Francais de Varsovie
ul. Konstancińska 13 (przedszkole i szkoła podstawowa)
ul. Walecznych 4/6 (liceum)
www.lfv.pl 

Szkoły niemieckojęzyczne:

Willy Brandt Deutsche Schule Warschau,
ul. W. Rutkiewicz 2
www.wbs.pl

Szkoły japońskojęzyczne:

Japanese School at the Japanese Embassy in Warsaw
ul. Kormoranów 7a
www.japoland.pl/gakko

Szkoły włoskojęzyczne:

Warsaw Montessori School
ul. Szwoleżerów 4
www.warsawmontessori.edu.pl 


Tłumaczenie: Konrad Fertliński

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.