Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 2 0

O nas

Jesteśmy grupą ludzi, których łączą idee wielokulturowości i poszanowania praw człowieka.

Mając na względzie wielokulturowe tradycje naszego kraju oraz przykłady dobrych praktyk z zagranicy, chcemy, by Polska stała się krajem otwartym na różnorodność kulturową i świadomym wartości z niej płynących.

Zmierzamy do udogodnienia przebiegu adaptacji kulturowej obcokrajowcom przybywającym do naszym kraju. Jednocześnie wykonujemy też zadania przygotowujące Polaków do pełnienia roli społeczeństwa przyjmującego. Pragniemy budować pozytywny dyskurs wokół zagadnienia migracji oraz wpływać na tworzenie uwarunkowań społecznych i prawnych sprzyjających udanej integracji.

W tym celu prowadzimy działania na rzecz zmiany systemu prawnego (podejmujemy akcje uświadamiające i nadzorcze, dążymy do wypracowania nowych rozwiązań legislacyjnych) oraz inicjujemy przedsięwzięcia edukacyjne i artystyczne promujące dziedzictwo różnych kultur. Ponadto bezpośrednio wspieramy procesy integracji zagranicznych migrantów m.in. poprzez udzielanie informacji czy pomoc w przejściu przez procedury pobytowe.

Działamy głównie lokalnie w organizacjach pozarządowych  w różnych miastach w Polsce.  Reprezentujemy:

- Fundację Inna Przestrzeń z Warszawy
www.przestrzen.art.pl 

- Stowarzyszenie Homo Faber  z Lublina                                                                
www.hf.org.pl  

- Stowarzyszenie Interkulturalni PL z Krakowa
www.interkulturalni.pl

 

Redakcja

W skład zespołu redakcyjnego wchodzą:

Ze strony Fundacji Inna Przestrzeń:

 • Anna Tomaszewska – inicjatorka wielu projektów artystycznych i wielokulturowych, tj. m.in. Kontynent Warszawa czy Warszawskie Wielokulturowe Street Party. Koordynuje działania redaktorów platformy, prowadzi stronę ogólnopolską.
 • Aleksandra Górecka – współtworzy portal Kontynent Warszawa oraz Refugee.pl. Zajmuje się redakcją tekstów na stronę ogólnopolską, a także dotyczącą Warszawy.
 • Marta Zdzieborska – współpracuje z projektami Kontynent Warszawa i Refugee.pl. Redaguje informacje na stronę główną oraz warszawską odsłonę platformy.

Ze strony Stowarzyszenia Homo Faber:

 • Piotr Skrzypczak – założyciel stowarzyszenia, aktywista i edukator praw człowieka. Pełni rolę eksperta współpracującego przy tworzeniu platformy.
 • Anna Kulikowska – antropolożka kultury. Na portalu opracowuje teksty składające się na dział ogólnopolski, redaguje również stronę lubelską.
 • Krzysztof Janiak – student, pasjonat fotografii tradycyjnej, muzyki i śpiewu. Reporter Radia Centrum, członek Stowarzyszenia Homo Faber i kombinator jakich mało, a z zawodu informatyk. W ramach pracy na portalu Info-Migrator pomaga redaktorce strony lubelskiej w sprawach technicznych, ale również opracowuje nowe teksty.

   

Ze strony Stowarzyszenia Interkulturalni PL:

 • Ewelina Pachytel – kulturoznawczyni. Współtworzy stronę ogólnopolską oraz odpowiada za redakcję krakowskiej odsłony platformy.

Wolontariusze:

 • Magdalena Zaras – stażystka ds. zarządzania programami w Permanent Secretariat of the Community of Democracies, koordynatorka ds. eventów i współpracy partnerów w Chinach. Stypendystka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Xiamen w Chinach. Edytuje dział ogólnopolski.
 • Karina Melnytska – stypendystka Rządu Polskiego, magistrantka „Studiów Wschodnich” Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach, Ukraina. Edytuje dział krakowski.
 • Wiktoria Stankiewicz-Władimirow

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.