FAQ - Gdzie mogę zadzwonić w celu uzyskania informacji na temat warunków uzyskania karty stałego pobytu?

Aby uzyskać informację na temat warunków uzyskania karty stałego pobytu, warto skontaktować się z urzędem wojewódzkim właściwym dla miejsca, w którym Pani przebywa. Przykładowo, jeżeli mieszka Pani w Lublinie, powinna Pani zadzwonić lub udać się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Warto jednak pamiętać, że urzędnik poinformuje Panią wyłącznie o obowiązujących przepisach prawa i wymogach stawianych przed osobami ubiegającymi się o stały pobyt. Nie będzie w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy otrzyma Pani decyzję pozytywną.

Wykaz wszystkich urzędów wojewódzkich w Polsce znajdzie Pani pod adresem: http://www.bip.gov.pl/subjects/index/7489

Dodatkowo może Pani skorzystać z pomocy jednej z organizacji pozarządowych, które zajmują się udzielaniem bezpłatnych porad prawnych dla cudzoziemców. Wykaz takich organizacji znajdzie Pani w zakładce „Wsparcie/Pomoc prawna”, zaglądając na profil każdego z miast naszego portalu.

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.