Calendrier des événements
Archiwum aktualności

A ajouté: |
Actualisation: |

 La Fondation „Oprócz granic” invite tous les étrangers pour des rencontres avec le cinéma

...
A ajouté: |
Actualisation: |

IMI Radio est une web radio multiculturelle dont le but est de promouvoir la diversité et

...
A ajouté: |

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej serdecznie zaprasza na warsztat o prawach migrantów i

...
A ajouté: |
Actualisation: |

Un nouveau module info pour les étrangers a été lancé ! Après les pages localités - Varsovie,

...
A ajouté: |

„Imigranci sukcesu” to cykl ilustrowanych zdjęciami wywiadów z cudzoziemcami o drodze, jaką

...
A ajouté: |

„Imigranci sukcesu” to cykl ilustrowanych zdjęciami wywiadów z cudzoziemcami o drodze, jaką

...
A ajouté: |
Actualisation: |


Formation: "Travailler avec les bénéficiaires venant d'une autre culture"

Organisateurs: Organisation

...
A ajouté: |

Fundacja Ocalenie zaprasza studentów zagranicznych, spoza krajów Unii Europejskiej, studiujących na pierwszym

...
A ajouté: |
Actualisation: |


L'organisation internationale pour les. Migrants (OIM) vous invite pour la deuxième fois vous

...

Mieszkańcy Lublina będą mogli zostać urzędnikami i zdecydować, które inwestycje zostaną

...
A ajouté: |
Actualisation: |


Bienvenue au point d'accueil des migrants!
Un nouveau point d'information pour les migrants a été lance en

...
A ajouté: |

La site de la campagne «Rejoins la Pologne» a été lancé. Elle vise une participation active des

...

Laissez un commentaire

Actualités
Archives

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.