Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

InfoMigrator Szczecin - Szczecin.Info-migrator.pl

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact in English:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Info-migrator.pl:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

InfoMigrator Warsaw - Warszawa.Info-migrator.pl

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

InfoMigrator Lublin- Lublin.Info-migrator.pl

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

InfoMigrator Cracow - Krakow.Info-migrator.pl

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

InfoMigrator Wroclaw - Wroclaw.Info-migrator.pl

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

InfoMigrator Poznan - Poznan.Info-migrator.pl

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

InfoMigrator Tricity - Trojmiasto.Info-migrator.pl

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

InfoMigrator Lodz - Lodz.Info-migrator.pl

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Contact in French:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Contact in Russian:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Contact in Ukrainian:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


Project coordination:


The Other Space Foundation
przestrzen.art.pl

ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32
00-029 Warszawa 

Contact:

+48 (0) 22 299 04 29
+48 539 091 100

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.