Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Tourist Information Centre
Szczecin
ul. Jana z Kolna 7
tel. 091 434 04 40
fax: 091 433 84 20
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.mosrir.szczecin.pl

Open: Monday to Friday 9 a.m.-5 p.m., in the season (from 1st June) additionally on Saturdays from 10 a.m. to 2 p.m. Tourism Information Centre provides information about Szczecin for tourists, disseminates tourist publications and leaflets, gifts, tickets for international trips and the Szczecin tourist Card.

The Cultural and Tourist Information Centre (The Castle)
70-540 Szczecin,
ul. Korsarzy 34
tel. 091 489 16 30,
fax: 091 434 02 86,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.zamek.szczecin.pl

The centre for Cultural and Tourist Information is located in the mint wing of the Pomeranian Dukes’ Castle. It is the only centre open throughout the week. Duty hours are: 10:00-18:00. the centre offers tourist information, accommodation reservations, guided tours reservations, tickets to the Castle, tickets for concerts and rehearsals, international trips. The centre runs its own bookstore selling guidebooks, maps, special publications, albums and history books.

Szczecin Tourist Information at the main train station
ul. Kolumba 1 
70-095 Szczecin

SzczecinTourist Card:
Is is a special discount card for the public communication. It allows to travel by all means of public transport (buses, trams and night lanes).

- discount and reductions in chosen locals and institutions all over the city
- public transportation

You can purchase card in:
- Tourist Information Center, ul. Jana z Kolna 7
- Culture and Tourism Information Center, Korsarzy str.34 (The Pomeranian Dukes’ Castle)
- Szczecin Tourist Information at the main train station

More information:
www.szczecin.eu
www.facebook.com

 

 

The City Tourist Route

The City Tourist Route is a 7-km-long loop which connects 42 sites – the most interesting monuments and places worth seeing. The idea behind the route was to commemorate the 750th anniversary of granting town privileges to Szczecin. The route is marked by an easily found red dotted line painted on the pavement, and thus the common name of the trail is the “Red Route.”


www.szczecin.eu

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.