Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Szczecin offers many attractions and places friendly to children. There is a lot of information of the following websites:

Fika Cafe-Club

This cafe-club is ideal for books and coffee enthusiasts. Fika organizes meetings for everyone, the youngest and older readers, as well as various workshops for children (rhythmics, recitation, journalism, theatre etc.). We invite  to contact Fika for full offer.

Contact:
National Museum in Szczecin
Wały Chrobrego 3
Tel. 668029542
fika.szczecin.pl

 

Kulturka Library Club

Kulturka organizes different meetings to encourage the youngest citizens of Szczecin to reading books.

Contact:
Ul. Modra 118, 71-216 Szczecin
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 511-770-912

Working hours:

Monday - Friday: 10.00-19.00
Saturday - Sunday: 11.00-16.00
kulturka.net.pl

 

Tworzę Się Gallery

The gallery implements original programme aiming children and youths, encouraging them to start artistic activity.

Contact:
TWORZĘ SIĘ Gallery
pl. Żołnierza Polskiego 2
70-551 Szczecin
Tel. +48 515 269 741
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Working hours:
The gallery is open every Sunday, Monday and Tuesday: 11.00-16.00
tworzesie.pl

 

Cafe Niebo

Cafe for families located in Museum of Technology and Communication in Szczecin.

Contact:
ul. Niemierzyńska 18 a
71- 441 Szczecin,
Tel. (Tuesday-Sunday: 11.00-19.00):
+4891 45 99 272
mob.+48 502 201 384
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook.com/niebko

 

Kafka Kulturalna

It is a place full of culture, which has different faces. Kafa is a club with books for the youngest, artistic workshop and boutique with unique fashion for children.

Contact:
ul. Wielkopolska 25/9 (entrence from Monte Cassino)
70-451 Szczecin
Tel. 508 02 90 20
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kafkakulturalna.pl

 

Pałac Młodzierzy

Pomeranian Education Centre in Szczecin is 65-year-old and educational establishment. every year, 1500 participants take part in various activities and workshops for youths and children.

Contact:
al. Piastów 7
70-327 Szczecin
Tel. 91 422 52 61
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

palac.szczecin.pl

Secretary office:
Monday-Thursday 8.00-18.00
Friday: 9.00-17.00
Cash desk:
Monday-Wednesday: 12.00-18.00
Thursday- Friday: 8.00-13.00

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.