2016 | Szczecin
Dodał: |

Zbiórka: " Oddaj zabawki w dobre ręce"

 

1 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka. Ten dzień ma przypominać wszystkim o tym, że dzieci także mają prawa i powinny być otoczone szczególną troską. Podpisana w Genewie w 1924 roku Deklaracja Praw Dziecka głosi, że każde dziecko, bez względu na kraj pochodzenia, wyznawaną religię ma prawo do życia, szacunku i pomocy, a obowiązkiem dorosłych jest je chronić.
Wojna w Syrii trwa od 2011 roku. Według danych ONZ ponad 10 milionów ludzi zostało zmuszonych do ucieczki z terenów ogarniętych działaniami wojennymi. Połowa z nich to dzieci.
Trudno jest sobie wyobrazić dzieciństwo w kraju ogarniętym wojną. Dlatego Refugees Szczecin organizuje zbiórkę przyborów szkolnych, kredek, farb, kolorowanek oraz gier planszowych i sprzętu sportowego (piłki i skakanki) dla dzieci syryjskich uchodźców. Dzięki Państwa pomocy chcielibyśmy wesprzeć konkretną grupę dzieci: mieszkających w ośrodku dla uchodźców zorganizowanym na terenie dawnego lotniska Tempelhof w Berlinie. Zbiórkę organizujemy przy pomocy parafii ojców dominikanów oraz Teatru Kana. Tam też będzie można przynosić dary. Szczegółowe dane:

Zbiórkę organizuje grupa Refugees Szczecin. Rzeczy dla dzieci można przynosić do Piwnicy Kany, plac Piotra i Pawła 4 w godzinach 18:00-20:00 oraz na furtę klasztoru ojców dominikanów przy placu Ofiar Katynia 1 w Szczecinie w dniach 30.05.2016-5.06.2016.

Kontakt: tutaj

 

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.