2016 | Szczecin
Dodał: |

Ogólnopolska konferencja naukowa, 20 kwietnia 2016 r., Zakład Myśli Politycznej i Systemów Partyjnych – Instytut Politologii i Europeistyki – Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie

Tematyka ogólnopolskiej konferencji naukowej „Europa wobec problemu uchodźców w drugiej dekadzie XXI wieku” obejmuje następujące zagadnienia:
– modele polityki wobec imigrantów i uchodźców;
– prawo międzynarodowe i ustawodawstwo poszczególnych państw dotyczące imigrantów i uchodźców;
– prawa człowieka a problem przyjmowania imigrantów i uchodźców obcych kulturowo;
– liczba przyjmowanych imigrantów i uchodźców a bezpieczeństwo państwa;
– koncepcja multikulturalizmu – utopia czy realizm?;
– państwa jednolite narodowo a przyjmowanie imigrantów i uchodźców;
– tożsamość religijna imigrantów i uchodźców a integracja ze społeczeństwem państwa przyjmującego;
– tożsamość kulturowa imigrantów i uchodźców a integracja ze społeczeństwem państwa przyjmującego;
– poprawność polityczna a polityka państw europejskich wobec imigrantów
i uchodźców;
– polityka migracyjna Unii Europejskiej i jej państw członkowskich;
– Rzeczypospolita Polska wobec imigrantów i uchodźców;
– Unia Europejska wobec imigrantów i uchodźców;
– postawy fundamentalistyczne w państwach Bliskiego Wschodu  i Afryce a ich wpływ na wzrost liczby uchodźców do państw europejskich;
– mocarstwa wobec ekspansji tak zwanego „Państwa Islamskiego”;
– działania militarne na Bliskim Wschodzie a problem uchodźczy;
– organizacje humanitarne (narodowe i międzynarodowe) niosące pomoc uchodźcom;
– partie polityczne i media wobec uchodźców i imigrantów;
– Kościoły i związki wyznaniowe wobec uchodźców.

Więcej informacji: http://refugees.whus.pl/

 

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.